انواع میلگرد مصرفی در تیرچه ها به عنوان میلگرد کششی را توضیح دهید.

از دو نوع میلگرد می توان به عنوان میلگرد کششی استفاده نمود. نوع اول میلگرد کم کربن یا همان میلگرد S340 یا S400 می باشد که در گذشته با نام AII شناخته می شد. این نوع میلگرد شکل پذیری مناسبی دارد و مقاومت کششی این نوع میلگرد برای S300 برابر ۳۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و برای نوع S340برابر ۳۴۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می باشد. نوع دوم میلگرد که میزان کربن بالاتری دارد از رده S400 یا S420 می باشد که با نام AIII بیشتر شناخته می شود و شکل پذیری آن نسبت به میلگرد نوع اول کم بوده و تردتر می باشد. مقاومت کششی این نوع میلگرد برای S400برابر ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع برای رده S420 برابر ۴۲۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد.

 

منظور از بتن با رده‌ی C25 یا C20 چیست؟

منظور از رده بتن در واقع مقاومت فشاری ۲۸ روزه استوانه ای می باشد. عدد مقابل C در حقیقت مقاومت ۲۸ روزه بتن برحسب Mpa خواهد بود یعنی مقاومت رده C20 برابر ۲۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و مقاومت فشاری ۲۸ روزه استوانه ای رده C25 برابر ۲۵۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد.

 

کارکرد میلگرد بالایی در تیرچه ها چیست؟

میلگرد بالایی یا همان میلگرد فشاری از لحاظ محاسبات مقاومتی سازه تاثیر چندانی ندارد و صرفا به عنوان میلگرد اجرایی کاربرد دارد اما این میلگرد در محاسبات کنترل خیز تیرچه تاثیر خود را در محاسبه ممان اینرسی سقف ترک خورده نشان می دهد و می توان با افزایش سطح مقطع میلگرد فشاری میزان خیز سقف را کاهش داد.

کدام استانداردها و منابع فنی در اجرا و طراحی تیرچه ها مورد استفاده قرار می گیرد؟

۴- در اجرا و تولید تیرچه ها باید ضوابط استاندارد ملی ۱-۲۹۰۹ و استاندارد بین الملیDINEN15037-1 مورد توجه قرار گیرد. در بحث جوش میلگردها از ضوابط آیین نامه DINEN10080 می توان استفاده کرد که اخیرا با تلاش دفتر فنی شرکت اتحاد آیین نامه با نام استاندارد ملی ۱۴۱۶ تدوین شده و جزو استانداردهای تشویقی می باشد. اما در طراحی و اجرا باید ضوابط نشریه ۵۴۳ سازمان برنامه و بودجه و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان به صورت کامل رعایت شود.

آیا زلرله بر محاسبات طراحی سقف های تیرچه و بلوک اثر دارد؟

 

در ویرایش های اول و دوم و سوم استاندارد ۲۸۰۰ هیچگونه موردی برای کنترل قائم دیافراگم سقف­ها وجود نداشت اما در ویرایش ۴ آیین نامه زلزله چاپ ۱۳۹۴ (استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم) در بند ۳-۳-۹-۱ در قسمت الف تمامی ساختمان های مناطق با خطر لرزه خیزی بسیار زیاد را ملزم به کنترل بار قائم زلزله نموده است. نیروی قائم زلزله از رابطه  ، که همان بار مرده می باشد. پس از محاسبه بار قائم زلزه بیشترین مقدار حاصل از دو ترکیب زیر به عنوان بار طراحی در نظر گرفته می شود.

۱٫۲۵D+1.5L

D + 1.2 L + E

که عموما در تیرچه ها ترکیب اول بحرانی خواهد بود.

 

الزام اجرای ژوئن در سقف ها چیست؟

علت اصلی اجرای ژوئن یا کلاف عرضی برای ایجاد یکپارچگی بین تیرچه ها می باشد. در اثر وجود کلاف عرضی بارهای وارده به صورت متناسب بین تیرچه ها توزیع می شود. در بارهای متمرکز یا بارهای زنده بالا، وجود کلاف عرضی از اعمال غیرمنطقی بار به یک تیرچه جلوگیری می کند. مثلا در پارکینگ ها می توان بارهای متمرکز را حداقل بین ۲ تا ۳ تیرچه پخش نمود.

در سقف های تیرچه و بلوک اجرای چند کلاف عرضی ضروری می باشد؟

در سقف های ساختمان های مسکونی و اداری در صورتی که طول دهانه_ی موثر کمتر از ۴ متر باشد،نیازی به تعبیه کلاف میانی نیست.ولی اگر در این حالت، طول دهانه بیشتر از ۴ متر باشد، یک کلاف میانی در سقف تعبیه می شود.حداقل سطح مقطع آرماتورهای طولی این کلاف،برابر نصف سطح مقطع آرماتورهای کششی وسط دهانه ی تیرچه ها می باشد.
در سقف های ساختمان های تجاری و پارکینگ در صورتی که طول دهانه ی موثر کمتر از ۴ متر باشد،یک کلاف میانی مورد نیاز است.در این حالت برای طول دهانهه ی ۴ تا۷متر،دو کلاف میانی و برای دهانه ی بیش از ۷ متر،۳ کلاف میانی اجرا می شوند.حداقل سطح مقطع آرماتورهای طولی هر کلاف،برابر سطح مقطع کششی وسط دهانه تیرچه ها می باشد.

حداقل فاصله میلگردهای کششی در پاشنه تیرچه ها چقدر است؟

حداقل فاصله میلگردها نسبت به هم حداکثر مقدار ۳ عدد زیر می باشد و عموما ۲۵ میلی متر صادق می باشد.
(۲۵ میلی متر،۳۳/۱ برابر قطر درشترین دانه بتن فندوله،قطر میلگرد طولی)
حداقل فاصله میلگردها نسبت به هم، حداکثر مقدار ۳ عدد بالا می باشد و عموماً ۲۵ میلیمتر صادق می باشد.